Coresbond no stress

Oletko ihmetellyt, miksi jotkin projektit onnistuvat yli odotusten?

Syitä voi olla monia, mutta usein taustalla on huolellisesti suoritettu määrittely projektin alkumetreillä, aktiivinen ote muutosten hallinnassa sekä onnistunut kommunikointi osapuolten kesken. Suunnittelun ja toteutuksen läpiviemisessä auttaa selkeästi asetetut tavoitteet sekä työvaiheiden tarkka määrittely. Näin vältetään ylimääräinen työ projektin aikana.

Nämä osakokonaisuudet sinulle tarjoaa Coresbond – ratkaisut. Ratkaisuidemme avulla pystyt välttämään tavanomaiset projekteihin liittyvät ongelmat. Työsi helpottuu ja saamme yhdessä toteutettua projektin sovituissa raameissa, siten että lopputulos on aina tavoitteesi mukainen.

Säästä aikaa ja rahaa laadusta tinkimättä

Ratkaisujemme avulla autamme sinua menestymään projekteissasi kannattavasti. Coresbond huolehtii koko toimituksen hallinnasta. Asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia eri sidosryhmien välisestä yhteydenpidosta ja hajautetuista vastuista.

Coresbond icon competitive

Paranna kannattavuutta

Coresbond icon time

Optimoi ajankäyttö

Coresbond icon resources

Parhaat tekijät projektillesi

Coresbond icon quality

Voit varmistua
laadusta

Coresbond icon risks

Minimoi
riskit

Ratkaisut

Coresbond services pre-plan

Projektinhallinta
– Pysy oikealla raiteella

Coresbond auttaa sinua määrittelemään projektissasi tarvittavat vaatimukset ja toimenpiteet. Kattava määrittelyvaihe on onnistuneen projektin edellytys. Määrittelemällä vaatimukset projektin aluksi, voimme käyttöönoton yhteydessä todentaa, että sovitut ominaisuudet toteutuvat ja tuote täyttää standardien ja säännösten vaatimukset.

Coresbond varmistaa, että projektisi pysyy oikealla raiteella alusta loppuun asti.
Lopputuloksena on laadukas projektinhallinta, jonka avulla pystymme viemään projektianne eteenpäin tehokkaasti.

Sisältökokonaisuus

 • Tavoitteet
 • Vaatimukset
 • Aikataulu
 • Riskienhallinta
 • Resursointi
 • Budjetointi
 • Toimitussisällön, kustannuksen ja aikataulun hallinta
 • Muutostenhallinta
 • Projektidokumentaation hallinta
 • Sidosryhmien koordinointi
 • Tapaamiset
 • Projektisuunnitelmat
 • Muistiot
 • Raportit
 • Muut dokumentit
 • Allianssimalli
 • Verkostojen hallinta
 • Kokonaistoimitukset
 • Räätälöity malli
Coresbond services definition

Suunnittelu
– Parhaat ratkaisut

Coresbond luo sinulle vaatimusten mukaisen ratkaisun. Analysoimme eri tekniikoita, toteuttamistapoja, kustannuksia ja kannattavuutta ratkaisun pohjaksi. Coresbond hyödyntää suunnittelussa eri alan asiantuntijoista muodostuvaa projektiryhmää, jonka osaaminen ja kokemus vastaavat suunnittelutehtävää. Hyvä suunnittelu pienentää kustannuksia ja parantaa laatua sekä nopeuttaa projektin toteutusta.

Lopputuloksena saat tarkoituksenmukaisen dokumentaation, jonka avulla tuotteen valmistaminen on vaivatonta.

Sisältökokonaisuus

 • Ideointi & konseptit
 • Tekniset spesifikaatiot
 • Vaatimukset
 • Layout-suunnittelu
 • Riskien arviointi
 • Suunnittelun johtaminen
 • Komponenttivalinnat
 • Detaljisuunnittelu
 • Valmistusdokumentit
 • Turvallisuus: vaatimukset, dokumentit ja verifioinnit
 • 3d -Mallit, piirustukset ja kaaviot
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • CE-merkintädokumentit ja tekninen tiedosto
 • Mekaniikka, sähkö, automaatio
 • Tiedonkeruu ja analysointi
 • Tuotannon koneet ja laitteet
 • Liikkuva kalusto
 • Puolustusteollisuus
 • Raidekalusto
Coresbond services deployment

Kokonaistoimitukset
– Hankinnan helppous, joustava toimitus

Coresbond toimittaa toimivan tuotteen tai osakokonaisuuden. Tarjoamme kilpailukykyisen kokonaistoimituksen, mikä poistaa sinulta ostoprosessin ja toimittajien hallinnan vaivan. Vastaamme tuotteen valmistuksesta, asennuksesta, käyttöönotosta, testauksesta ja käyttäjien koulutuksesta.
Saat käyttöösi Coresbondin koko kumppaniverkoston asiantuntemuksen.

Lopputuloksena saat laadukkaan ja kannattavan tuotteen sekä koulutetut käyttäjät.

Sisältökokonaisuus:

 • Tarjouspyynnöt
 • Toimittajien arviointi ja auditointi
 • Sopimukset
 • Ostot ja logistiikka
 • Teräsrakenteet
 • Hitsaus, koneistus
 • Sähkökeskukset
 • Kokoonpano ja asennukset
 • Tuotantotestit
 • Asennukset
 • Sähköistys
 • Käyttöönotto
 • Käyttäjäkoulutukset
 • Mekaniikka, sähkö, automaatio
 • Tuotannon koneet ja laitteet
 • Liikkuva kalusto
 • Puolustusteollisuus
 • Raidekalusto
 • Kokonaistoimitukset

Kone- ja tuoteturvallisuus
– Turvallistetaan maailmaa yhdessä

Turvallisuus on yksi Coresbondin ydinarvoista ja turvallisuudesta emme tingi. Coresbond auttaa sinua määrittämään tuotteellesi ja työympäristöösi liittyvät turvallisuusvaatimukset ja varmistamaan, että vaatimukset täyttyvät.

Lopputuloksena on turvallinen ja vaatimustenmukainen tuote, työympäristö ja työmenetelmä sekä vaatimukset täyttävä dokumentaatio.

Sisältökokonaisuus

 • Konetta koskevien vaatimusten selvitys ja hallinta
 • Koneiden riskin arviointi
 • Toiminnallinen turvallisuus: vaadittavan suoritustason (PLr) arviointi ja saavutetun suoritustason (PL) verifiointi
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Tuoteturvallisuusdokumentaation tuottaminen ja koostaminen
 • Valmistajan valtuutettu edustaja -palvelu
 • Koneiden tarkastukset
 • Konemodernisoinnit
 • Konedirektiivi
 • Pienjännitedirektiivi (LVD)
 • EMC-direktiivi
 • Painelaitedirektiivi (PED)
 • ATEX
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Markkina-alueiden vaatimukset
 • Koneturvallisuuden perusteet ja CE-merkintä
 • Riskin arviointi
 • Toiminnallinen turvallisuus
 • Räätälöidyt koulutukset
Pyydä tarjous

Tekninen viestintä –
Laadukas dokumentaatio tuotteellesi

Teknisen viestinnän kumppaninasi Coresbond takaa, että dokumentoinnin tuottaminen on tehokasta ja tuskatonta.

Lopputuloksena saat tuotteellesi ohjeistuksen, joka tukee sen käyttöä ja kunnossapitoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisältökokonaisuus:

 • Tarvekartoitus ja ideointi
 • Sisällön ja rakenteen suunnittelu
 • Tekninen dokumentaatio: asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Terminologia ja käännöskoordinointi
 • Julkaiseminen
 • Dokumentaation laadun parantaminen
 • Toiminnan tehostaminen: best practices
 • Toimintatapojen vakiointi
 • Rakenteinen dokumentointi, yksilähteistäminen
 • Dokumentointiprosessin luominen ja hallinta
 • Minimalismi
 • Käytettävyys
 • Rakenteisen dokumentoinnin järjestelmät: DoX CMS, DoX VAD
 • Jälleenmyynti, käyttöönotto ja tuki

Laatujärjestelmät
– Ryhtiä ja rakennetta liiketoimintaasi​

Valitse Coresbond kumppaniksi laatujärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon. Me huolehdimme toteutuksesta, ja voit itse keskittyä ydinosaamiseesi. Palvelumme kattaa standardien ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 mukaisen toiminnan.

Sisältökokonaisuus

 • Nykytilan kartoitus​
 • ISO9001 vaatimusmäärittely​
 • Tuloksena työlista ja vaatimusmäärittely
 • Tavoitteet​
 • Suunnitelma ja työnjako
 • Laatukäsikirja​
 • Prosessit​
 • Työohjeet​
 • Katselmukset​
 • Auditoinnit​
 • Poikkeamien hallinta​
 • Raportointi​
 • Kehitystehtävät​
 • QMClouds -järjestelmä​
 • Käyttöönotto ja tuki​
Coresbond logo white

Miksi valita meidät?

Asiakkaana sinulle tulisi olla kristallin kirkasta mitä projektissa tapahtuu, kuka on vastuussa ja mitkä ovat toimituksen sisältö sekä kustannukset. Toimintamallimme on hioutunut kokemuksen kautta mutkattomaksi ja joustavaksi. Pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja näin säästämään aikaa sekä rahaa. Tähtäämme aina siihen, että toimitamme liiketoimintaasi parantavia ratkaisuja.

Lue lisää meistä
Mikko Helminen Coresbond

Etkö tiedä minkä ratkaisun valitsisit?

Älä huoli, olemme täällä sinua varten. Me Coresbondilla autamme sinua valitsemaan sinulle sopivan ratkaisukokonaisuuden. Kerro meille mitä tarvitset ja me löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Sinun menestyksesi on meidän tavoitteemme.

Ota yhteyttä ➜