Coresbond no stress

Oletko ihmetellyt, miksi jotkin projektit onnistuvat yli odotusten?

Syitä voi olla monia, mutta usein taustalla on huolellisesti suoritettu määrittely projektin alkumetreillä, aktiivinen ote muutosten hallinnassa sekä onnistunut kommunikointi osapuolten kesken. Suunnittelun ja toteutuksen läpiviemisessä auttaa selkeästi asetetut tavoitteet sekä työvaiheiden tarkka määrittely. Näin vältetään ylimääräinen työ projektin aikana.

Nämä osakokonaisuudet sinulle tarjoaa Coresbond – ratkaisut. Ratkaisuidemme avulla pystyt välttämään tavanomaiset projekteihin liittyvät ongelmat. Työsi helpottuu ja saamme yhdessä toteutettua projektin sovituissa raameissa, siten että lopputulos on aina tavoitteesi mukainen.

Säästä aikaa ja rahaa laadusta tinkimättä

Ratkaisujemme avulla autamme sinua menestymään projekteissasi kannattavasti. Coresbond huolehtii koko toimituksen hallinnasta. Asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia eri sidosryhmien välisestä yhteydenpidosta ja hajautetuista vastuista.

Coresbond icon competitive

Paranna kannattavuutta

Coresbond icon time

Optimoi ajankäyttö

Coresbond icon resources

Parhaat tekijät projektillesi

Coresbond icon quality

Voit varmistua
laadusta

Coresbond icon risks

Minimoi
riskit

Ratkaisut

Coresbond services pre-plan

Projektinhallinta
– Pysy oikealla raiteella

Coresbond auttaa sinua määrittelemään projektissasi tarvittavat vaatimukset ja toimenpiteet. Kattava määrittelyvaihe on onnistuneen projektin edellytys. Määrittelemällä vaatimukset projektin aluksi, voimme käyttöönoton yhteydessä todentaa, että sovitut ominaisuudet toteutuvat ja tuote täyttää standardien ja säännösten vaatimukset.

Coresbond varmistaa, että projektisi pysyy oikealla raiteella alusta loppuun asti.
Lopputuloksena on laadukas projektinhallinta, jonka avulla pystymme viemään projektianne eteenpäin tehokkaasti.

Sisältökokonaisuus

Projektisuunnittelu
 • Tavoitteet
 • Vaatimukset
 • Aikataulu
 • Riskienhallinta
 • Resursointi
 • Budjetointi
Projektinjohto
 • Toimitussisällön, kustannuksen ja aikataulun hallinta
 • Muutostenhallinta
 • Projektidokumentaation hallinta
 • Sidosryhmien koordinointi
 • Tapaamiset
Projektidokumentaatio
 • Projektisuunnitelmat
 • Muistiot
 • Raportit
 • Muut dokumentit
Osaamiset
 • Allianssimalli
 • Verkostojen hallinta
 • Kokonaistoimitukset
 • Räätälöity malli
Coresbond services definition

Suunnittelu
– Parhaat ratkaisut

Coresbond luo sinulle vaatimusten mukaisen ratkaisun. Analysoimme eri tekniikoita, toteuttamistapoja, kustannuksia ja kannattavuutta ratkaisun pohjaksi. Coresbond hyödyntää suunnittelussa eri alan asiantuntijoista muodostuvaa projektiryhmää, jonka osaaminen ja kokemus vastaavat suunnittelutehtävää. Hyvä suunnittelu pienentää kustannuksia ja parantaa laatua sekä nopeuttaa projektin toteutusta.

Lopputuloksena saat tarkoituksenmukaisen dokumentaation, jonka avulla tuotteen valmistaminen on vaivatonta.

Sisältökokonaisuus

Esisuunnittelu
 • Ideointi & konseptit
 • Tekniset spesifikaatiot
 • Vaatimukset
 • Layout-suunnittelu
 • Riskien arviointi
Suunnittelu
 • Suunnittelun johtaminen
 • Komponenttivalinnat
 • Detaljisuunnittelu
 • Valmistusdokumentit
 • Turvallisuus: vaatimukset, dokumentit ja verifioinnit
Tuotedokumentit
 • 3d -Mallit, piirustukset ja kaaviot
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • CE-merkintädokumentit ja tekninen tiedosto
Osaamiset
 • Mekaniikka, sähkö, automaatio
 • Tiedonkeruu ja analysointi
 • Tuotannon koneet ja laitteet
 • Liikkuva kalusto
 • Puolustusteollisuus
 • Raidekalusto
Coresbond services deployment

Toimitusketjun hallinta
– Hankinnan helppous, joustava toimitus

Coresbond toimittaa toimivan tuotteen tai osakokonaisuuden. Tarjoamme kilpailukykyisen kokonaistoimituksen, mikä poistaa sinulta ostoprosessin ja toimittajien hallinnan vaivan. Vastaamme tuotteen valmistuksesta, asennuksesta, käyttöönotosta, testauksesta ja käyttäjien koulutuksesta.
Saat käyttöösi Coresbondin koko kumppaniverkoston asiantuntemuksen.

Lopputuloksena saat laadukkaan ja kannattavan tuotteen sekä koulutetut käyttäjät.

Sisältökokonaisuus:

Toimittajien valinta ja hallinta
 • Tarjouspyynnöt
 • Toimittajien arviointi ja auditointi
 • Sopimukset
 • Ostot ja logistiikka
Valmistus ja kokoonpano
 • Teräsrakenteet
 • Hitsaus, koneistus
 • Sähkökeskukset
 • Kokoonpano ja asennukset
 • Tuotantotestit
Asennus ja käyttöönotto
 • Asennukset
 • Sähköistys
 • Käyttöönotto
 • Käyttäjäkoulutukset
Osaamiset
 • Mekaniikka, sähkö, automaatio
 • Tuotannon koneet ja laitteet
 • Liikkuva kalusto
 • Puolustusteollisuus
 • Raidekalusto
 • Kokonaistoimitukset

Konsultointi
– Paras asiantuntemus käytössäsi

Coresbondin konsultointipalvelu tarjoaa käyttöösi tarvitsemiasi asiantuntijoita vahvistamaan liiketoimintaasi. Monipuolisen teknisen osaamisemme ja toimialan tuntemuksemme avulla nopeutamme ratkaisun löytymistä.
Lopputuloksena saat toimivan ja kilpailukykyä parantavan ratkaisun.

Sisältökokonaisuus

Prosessin määrittely
 • Koneet ja laitteet
 • Robotiikka ja automaatio
 • Nostoapuvälineet
 • Modernisoinnit
Kehityshankkeet
 • Tuotekehitys
 • Digitalisaatiohankkeet
 • Innovaatiot ja keksinnöt
 • Ulkoistushankkeet
 • Myynnin kehitys ja tuki
Laadunkehitys ja sertifikaatit
 • Laatukäsikirjat ja -sertifikaatit
 • Ympäristökäsikirjat ja -sertifikaatit
 • Laadunparannus
 • Toimittajien auditointi
Kone- ja tuoteturvallisuus
 • Vaatimukset
 • CE-merkintä
 • Verifioinnit
 • Testaus ja hyväksyntä
Suunnittelutyökalujen kehitys
 • Järjestelmät: CAD, PLM ja PDM
 • Prosessit ja toiminta-ohjeet
 • Lomakkeet ja pohjat
 • Suunnittelutyökalut

Tekninen viestintä –
Laadukas dokumentaatio tuotteellesi

Teknisen viestinnän kumppaninasi Coresbond takaa, että dokumentoinnin tuottaminen on tehokasta ja tuskatonta.

Lopputuloksena saat tuotteellesi ohjeistuksen, joka tukee sen käyttöä ja kunnossapitoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisältökokonaisuus:

Prosessin määrittely
 • Tarvekartoitus ja ideointi
 • Sisällön ja rakenteen suunnittelu
Tekninen dokumentointi
 • Tekninen dokumentaatio: asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Terminologia ja käännöskoordinointi
 • Julkaiseminen
Konsultointi
 • Dokumentaation laadun parantaminen
 • Toiminnan tehostaminen: best practices
 • Toimintatapojen vakiointi
Koulutus
 • Rakenteinen dokumentointi, yksilähteistäminen
 • Dokumentointiprosessin luominen ja hallinta
 • Minimalismi
 • Käytettävyys
Ratkaisut
 • Rakenteisen dokumentoinnin järjestelmät: DoX CMS, DoX VAD
 • Jälleenmyynti, käyttöönotto ja tuki

Laatujärjestelmät
– Ryhtiä ja rakennetta liiketoimintaasi​

Valitse Coresbond kumppaniksi laatujärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon. Me huolehdimme toteutuksesta, ja voit itse keskittyä ydinosaamiseesi. Palvelumme kattaa standardien ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 mukaisen toiminnan.

Sisältökokonaisuus

Lähtötason määrittely
 • Nykytilan kartoitus​
 • ISO9001 vaatimusmäärittely​
 • Tuloksena työlista ja vaatimusmäärittely
Laatujärjestelmän rakentaminen
 • Tavoitteet​
 • Suunnitelma ja työnjako
 • Laatukäsikirja​
 • Prosessit​
 • Työohjeet​
Laatujärjestelmän ylläpito ja kehitys
 • Katselmukset​
 • Auditoinnit​
 • Poikkeamien hallinta​
 • Raportointi​
 • Kehitystehtävät​
Ratkaisut
 • QMClouds -järjestelmä​
 • Käyttöönotto ja tuki​
Coresbond logo white

Miksi valita meidät?

Asiakkaana sinulle tulisi olla kristallin kirkasta mitä projektissa tapahtuu, kuka on vastuussa ja mitkä ovat toimituksen sisältö sekä kustannukset. Toimintamallimme on hioutunut kokemuksen kautta mutkattomaksi ja joustavaksi. Pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja näin säästämään aikaa sekä rahaa. Tähtäämme aina siihen, että toimitamme liiketoimintaasi parantavia ratkaisuja.

Lue lisää meistä
Mikko Helminen Coresbond

Etkö tiedä minkä ratkaisun valitsisit?

Älä huoli, olemme täällä sinua varten. Me Coresbondilla autamme sinua valitsemaan sinulle sopivan ratkaisukokonaisuuden. Kerro meille mitä tarvitset ja me löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Sinun menestyksesi on meidän tavoitteemme.

Ota yhteyttä ➜